Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Het wordt gewonnen in mijnen en groeves verspreid over de Wereld. De belangrijkste asbestwinning vindt plaats in Canada, Rusland en Zuid-Afrika.

Asbest is jarenlang gebruikt als versterkingsmiddel in de bouw, en toegepast vanwege de goede brand- en vochtwerende eigenschappen. Zo is het gebruikt in o.a. golfplaten, dakgoten, vloerzeilen en plafondplaten.

Pas later werd ontdekt dat asbestvezels slecht zijn voor de gezondheid, en werden er wettelijke richtlijnen opgesteld voor het omgaan met asbest.

Waar wordt asbest aangetroffen?

Vanwege de uitstekende bindende en versterkende eigenschappen werd asbest toegepast in verschillende bouwmaterialen. Asbest is sterk, slijtvast en heeft uitstekende isolerende eigenschappen. Het werd onder andere vermengd met lijmen of cement en toegepast als dakbedekking of constructiemateriaal.

Er zijn twee soorten asbesthoudende materialen.

1
Hechtgebonden asbest
De toepassing die iedereen wel kent zijn de golfplaten die je nog vaak op oude boeren schuren ziet. Dit is een voorbeeld van hechtgebonden asbest.

Bij dit type asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Zolang je er niet in breekt of zaagt en zolang het materiaal in goede staat is, komen er nagenoeg geen vezels vrij.

Andere voorbeelden van dit type asbest zijn: dakgoten, rioleringsbuizen en bloembakken.

2
Niet hechtgebonden asbest
Bij dit type materiaal zijn de vezels niet of nauwelijks aan het materiaal verbonden. De vezels kunnen makkelijk loskomen. Het gezondheidsrisico is hierdoor veel groter.

Losgebonden asbest wordt al sinds ongeveer 1983 niet meer toegepast. Voorbeelden van dit type asbest zij: wand- en plafondplaten, vloerzeil en spuitasbest.

top

Waarom is asbest gevaarlijk?

Omdat de vezels van asbest heel klein zijn, kunnen ze bij inademing tot diep in de longen doordringen. Door hun kleine afmeting kunnen ze zich vervolgens verder door het lichaam verspreiden. Ze kunnen zo op verschillende plaatsen schade aanrichten waardoor diverse ziektes kunnen ontstaan. Buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) zijn hiervan de meest voorkomende. Het kan tientallen jaren duren voordat je ziek wordt van een blootstelling aan asbest. Jaarlijks overlijden er in Nederland naar schatting 700 mensen aan asbest gerelateerde ziektes.


Heb ik asbest in huis?

Asbest herken je aan de vezelachtige structuur. Het is meestal wit of grijs. De overheid heeft een speciale “asbestwijzer” ontwikkeld, waarin de verschillende toepassingen van asbest naast elkaar worden gezet.

Je komt het onder andere tegen in :

 • dakkapellen (plaatmateriaal, beschot, golfplaten, daklei en kit)
 • hemelwaterafvoer
 • schoorstenen en dakdoorvoeren
 • bloembakken
 • gevelpanelen
 • vinyl-tegels en vloerzeil
 • plaatmateriaal voor binnen
 • afdekplaat op de watermeterput
 • aftimmering van de meterkast
 • asbesthoudende lijm (onder vloerzeil en –tegels)
 • imitatie marmeren vensterbanken


Wet- en regelgeving

Hoe we omgaan met asbest in onze samenleving is vastgelegd in een aantal wetten. De overheid wil zoveel mogelijk asbest uit onze leefomgeving verwijderen. Dit moet op een verantwoorde manier gebeuren. Voor een verwijdering zijn strenge regels opgesteld om het gevaar voor mens en milieu te minimaliseren. Zo mogen alleen gecertificeerde bedrijven en personen in risicovolle situaties asbest inventarisaties uitvoeren. Schutte Asbestinventarisaties en alle inspecteurs beschikken over deze kwalificaties.

Het gebruik van asbest is vanaf 1993 verboden. Woningen of gebouwen die vóór dit jaartal zijn gebouwd bevatten dus mogelijk asbest. Daarom is een inspectie van deze gebouwen verplicht als er verbouwd of gesloopt gaat worden.

Om te bevorderen dat asbestdaken worden vervangen zijn er sinds maart 2010 allerlei regelingen voor bedrijven opgesteld om hierin tegemoet te komen. Als u wilt weten hoe dat werkt, neem dan contact met ons op. Veel informatie is ook te vinden op de asbest website van de overheid

top