Van inspectie tot voorlichting

Bij een asbestinventarisatie wordt gekeken naar de aanwezigheid van asbest in- en om een pand. Er zijn verschillende soorten inventarisaties, variërend van een globale inventarisatie tot een volledige asbestinventarisatie. Afhankelijk van de situatie bepalen we welke inspectie bij u van toepassing is.

Als u een gebouw van vóór 1994 wilt slopen of renoveren dan is het verplicht om een asbestinventarisatie te laten maken door een gespecialiseerd bedrijf. Maar ook als u een woning wilt kopen of verkopen kan het verstandig zijn om een asbestinspectie uit te laten voeren. Hierdoor komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. In sommige gevallen is het wenselijk om een gebouw dat nog in gebruik is te inspecteren. Bijvoorbeeld om een inschatting te maken of gebruikers mogelijk worden blootgesteld aan vezels.

Wij voeren uiteenlopende inspecties uit voor particulieren, MKB, agrarische bedrijven, sloopaannemers, woningcorporaties en architectenbureaus. Door onze kennis van de regionale “Noord-Hollandse” woningmarkt bieden wij voor iedereen een goede, en betaalbare oplossing.

Volledig asbestonderzoek

In gebouwen die zijn gebouwd vóór 1994 is meestal asbest toegepast.

Het werd gebruikt voor allerlei doeleinden: van dakbedekking tot vensterbanken, van vloerbedekking tot lijm. Of asbest is toegepast, is voor u niet altijd even duidelijk zichtbaar. Onze inspecteurs zijn opgeleid om deskundig en doeltreffend te onderzoeken of er asbest aanwezig is. Zij doen dit volgens de verplichte SC540 norm.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

1
Onze inspecteur komt bij u langs. Eerst zal hij u duidelijk uitleggen wat hij gaat doen, en ook na afloop staan we klaar voor al uw vragen.

Tijdens de inspectie wordt een gebouw in principe “non-destructief” onderzocht. Dat betekent dat er geen zichtbare beschadigingen worden achtergelaten. Bij dit onderzoek wordt door onze inspecteurs licht gereedschap gebruikt, zoals een schroevendraaier of een beitel. Ze controleren alle mogelijk verdachte ruimtes, zoals ventilatiekanalen, kruipruimtes onder de vloer, onder het dak en in de meterkast. De inspecteurs moeten hierbij toegang hebben tot alle ruimtes in het pand. Indien nodig worden er monsters genomen die worden onderzocht in het laboratorium.

Daarnaast kijken we naar tekeningen, archiefmateriaal van verbouwingen, renovaties en eventueel komen eerder uitgevoerde asbestsaneringen hierbij ook aan bod.
2
Als uit dit onderzoek naar voren komt dat er een redelijk vermoeden is op de aanwezigheid van “niet-direct-waarneembaar asbest” wordt een destructief geadviseerd.

Er moet dus gebroken worden voordat er gecontroleerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig zou kunnen zijn in de fundering, tussen spouwmuren of in de riolering van een woning. Vanzelfsprekend overleggen wij met u over de aanpak, en de schade die kan ontstaan, voordat we beginnen aan het onderzoek.

Vaak wordt een dergelijk onderzoek gedaan vlak voordat de sloop of verbouwing begint. Zo’n onderzoek wordt altijd gedaan in samenwerking met een SC-530 gecertificeerde asbest verwijderaar, om te voorkomen dat tijdens de inspectie een asbestbesmetting ontstaat.

Indien destructief onderzoek om wat voor reden dan ook, bezwaarlijk is en daarom niet uitgevoerd kan/mag worden, wordt het asbestinventarisatierapport geschikt om alleen de daarin opgenomen asbesthoudende toepassingen te saneren en worden ruimtes/constructies die niet onderzocht mochten worden uitgesloten van de rapportage.

top

Globale inventarisatie

Bij koop of verkoop van een woning

Een globale inventarisatie geeft u een overzicht van eventueel aanwezig asbest. Het is een snelle en goedkope methode die veel gebruikt wordt bij de koop- of verkoop van een woning. Het onderzoek is niet destructief, dus er wordt geen schade toegebracht aan de woning. Het geeft zowel de verkoper als de koper een eerlijk beeld over de aanwezigheid van direct zichtbaar asbest, waardoor de kans op verrassingen en discussies achteraf aanzienlijk wordt verminderd.


Risico inventarisatie

Voor gebouwen die in gebruik zijn

Een risico-inventarisatie voeren we uit in een gebouw dat nog in gebruik is. We onderzoeken aan welke risico’s de gebruikers worden blootgesteld. Ook stellen we een advies op voor de aanpak van het asbestprobleem. In sommige gevallen is verwijderen van het asbest de enige optie, maar in enkele gevallen is een adequate afscherming voldoende. Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest in uw pand, en wilt u uitsluiten dat de gebruikers hieraan worden blootgesteld? Neem dan contact met ons op.


Laboratorium onderzoek

Als er monsters zijn genomen tijdens een inspectie, worden deze onderzocht in een laboratorium. Daarvoor werken we samen met een geaccrediteerd laboratorium dat is gespecialiseerd in asbestanalyses. Met het blote oog is asbest vaak moeilijk te herkennen. Daarom wordt gebruik gemaakt van uiterst gevoelige analyse apparatuur. Uiteraard voldoen ook hun resultaten aan de verplichte normen.


Voorlichting

Voor mensen die te maken hebben met asbest

Sinds een paar jaar geven we voorlichting aan onderhoudsmedewerkers van woningbouwverenigingen. In bijeenkomsten laten wij zien welke materialen “verdacht” zijn. We geven ook aan hoe je hiermee om moet gaan, en wanneer het inschakelen van een deskundige vereist is. Zo kunnen onze klanten hoge kosten bij een asbestbesmetting voorkomen. Ook bedrijven en particulieren die zijdelings te maken hebben met asbest, kunnen bij ons terecht voor advies. We hebben bijvoorbeeld een speciaal voorlichtingsprogramma voor schildersbedrijven en bewoners. Wilt u meer weten over onze voorlichtingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

top